Nâng cấp website để làm gì? Tại sao phải thiết kế web mới?

Chia sẻ kinh nghiệm thiết kế website

Nâng cấp website để làm gì? Website, có thể nói đó là một doanh nghiệp thu nhỏ và nó cũng đang phát triển không ngừng nếu muốn tồn tại trên google, facbook, amazon, firefox, internet explorer, Opera, … Tuy nhiên, một số doanh nghiệp hiện nay vẫn còn thiết kế web ở dạng tĩnh, chưa